בעלי תפקידים
מר שלום אליהו
מנהל חשבונות

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

טלפון : 03-6247495

פקס : 03-6247494

מייל : shalom@hlb.org.il

עו"ד איל שלו
מנכ''ל

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

טלפון : 03-6247495

פקס : 03-6247494

מר מיקי גרוס
מנהל הדרכה

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

טלפון : 03-6247495

נייד : 052-3805454

פקס : 03-6247494

מייל : miki@hlb.org.il

גב' שירן שאול
מזכירת ההנהלה

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

טלפון : 03-6247495

פקס : 03-6247494

מייל : shiran@hlb.org.il
 
גב' נטלי דובידזון
רכזת גביה

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

טלפון : 03-6247495

פקס : 03-6247494

מייל : natali@hlb.org.il