ענף הבנייה בצמיחה
בונים ישראלים בואו לצמוח איתנו !
מובילי המיזם

 

המיזם מנוהל על-ידי "הקרן לעידוד ענף הבנייה בישראל"

 

בשיתוף עם "התאחדות בוני הארץ" ו-"הסתדרות עובדי הבניין והעץ"

 

 

צוות הניהול:

 

o        מנהל המיזם- מר דבוש שמעון 

 

o        רכזת כ"א, תמיכות ומכללות  הגב' רות לוי- 1-800-803-804

 

o        רכז מול החברות והקבלנים- מר צבי רוט

 

ועדת ההיגוי:

 

o        נשיא התאחדות בוני הארץ- מר רוני בריק

 

o        יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ - מר יצחק מויאל   

 

o        מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה- עו"ד איל שלו   

 

o        מנכ"ל התאחדות בוני הארץ - עו"ד אליאב בן שמעון

 

o        סמנכ"ל משרד הכלכלה – הגב' מיכל צוק

 

o        נציג משרד האוצר

 

   

שותפי המיזם:

 

o       משרד הכלכלה- אגף הכשרות  

 

o        משרד האוצר

 

o        משהב"ט- הלשכה להכוונת חיילים משוחררים