logos-01-e1670327643781.png

הגשת מועמדות לתחרות עובדים מצטיינים 2023

זו השנה ה- 14 שבה אנו ממשיכים במסורת ומקיימים טקס חגיגי ומכובד ושמים אתכם העובדים המצטיינים בקדמת הבמה על מנת להוקיר תודה ולהביע הערכה על עבודתכם המסורה והקשה של העובדים בענף הבניין והתעשיות הנלוות.
הענקת פרס העובד המצטיין מעלה על נס שורה של עובדים איכותיים העושים מלאכתם נאמנה במגוון רחב של מקצועות בענפי הבניין והתעשיות הנלוות כהוקרה והערכה בה בעת, מרוממת את ערך האדם והעבודה.
אתם, עובדי ענף הבניין והתעשיות הנלוות, ממשיכים תמיד לעסוק במלאכת בניית הארץ , ממשיכים לתת שירות למדינת ישראל ולאזרחי המדינה ולשמור על אחת משלושת הענפים החזקים המחזיקים את כלכלת המדינה.
כמו שנה שעברה, גם השנה ניתן דגש רב על נושא הבטיחות בעבודה באתרי הבנייה והתשתיות.
לאור ריבוי תאונות העבודה בענף הבניה, אני מקווים ומצפים כי כעובדים של הענף אתם פועלים ככל יכולתכם, כל אחד במקום עבודתו, לשיפור רמת הבטיחות והגברת המודעות לחשיבות שיש בשמירה על כללי והוראות הבטיחות.

אנחנו מאחלים לכולכם המון בהצלחה למועמדותכם לטקס עובדים מצטיינים של ענף הבניין והתעשיות הנלוות לשנת 2023 !

"אתה לא יכול לטפס על סולם ההצלחה עם הידיים בכיסים"
ארנולד שוורצנגר

ההרשמה הסתיימה, לפרטים ומידע נוסף בדבר ההליך של ועדת הבחירות יש לפנות לסוהא מסארוה
מזכירת ועדת השיפוט 050-2970555 או במייל suha@hlb.org.il

Previous slide
Next slide