מלגות לילדי עובדים 2023

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה רואה חשיבות רבה בקידום ועידוד ההשכלה, הן בקרב עובדים ומעסיקים בענף הבנייה והתעשיות הנלוות והן בקרב דור העתיד. במסגרת כך, הקרן מעניקה מדי שנה (החל משנת 2008) מלגות לימודים, באמצעות ועדת מלגות שהקימה לצורך כך אשר נועדו לסייע לעובדים ומעסיקים בענף לממן את לימודי ילדיהם החל מביה”ס יסודי ועד ללימודים אקדמיים, בהתאם לכללי הזכאות.

תקופת הגשת הבקשות לשנת הלימודים תשפ”ד (2023-2024) תיפתח ביום 01.09.2023 ותסתיים ביום 15.11.2023

בקשות שיוגשו לאחר המועד האחרון – לא יטופלו.

ההרשמה נסגרה.
לכל בירור/ שאלה נא לפנות במייל:
Melagot.hlb@gmail.com